Hotline Studio: 0983422460

Ngoại cảnh SG

1. Nhà Hát Thành Phố:  Số 07 Công Trường Lam Sơn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Min
2.  Khu “Tài chính” đường Võ Văn Kiệt - Nguyễn Công Trứ3. Bảo Tàng Thành Phố: 97 Phó Đức Chính, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Hoa Phượng Bờ Kè 5. Hoa Giấy6. Bãi Cỏ
7. Cầu Quận 7


8. Hoa sen
9. Cầu Thủ Thiêm 2