Hotline Studio: 0983422460

Ngoại cảnh SG

1. Xe cổ

2. Xe đạp

3. Nhà Hát Thành Phố: 

 Số 07 Công Trường Lam Sơn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Min


4.  Khu “Tài chính” đường Võ Văn Kiệt - Nguyễn Công Trứ

5. Bảo Tàng Thành Phố: 97 Phó Đức Chính, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

6. Hoa Phượng Bờ Kè 

7. Hoa Giấy

8. Bãi Cỏ


9. Cầu Quận 710. Hoa sen

11. Cầu Thủ Thiêm 2